gaeun.kim@sodosi.kr
+82 10 3479 0329
jahoon.kim@sodosi.kr
+82 10 7730 0702